top of page
foto mandje met vilt.jpg

Gestalt-Art

 

Uitgangspunt

Een mens is onderdeel van zijn omgeving.

Zijn omgeving omvat; o.a. gezin, werk, vrienden en relaties.

In de Gestalt gaat men er vanuit dat een mens problemen ervaart als het contact met de omgeving verstoord is en dit niet kunt herstellen. In de Gestalt gaat er dan om dat je besef krijgt van datgene wat vervullend contact in de weg staat.

Beperkende overtuigingen of belemmerende patronen spelen hierin vaak een rol en blijven steeds meespelen in je keuzes.

Ze zitten als het ware vast in je lichaam. Door je zintuiglijke waarneming te vergroten en je meer bewust te worden van je gevoel, je gedachten en je impulsen, ontdek je deze (verborgen) overtuigingen, patronen, emoties, gedragingen en gevoelens (die vroeger wel, maar nu niet meer effectief voor je zijn).

Deze verwerk je, door ze aandacht te geven en opnieuw te beleven.

Tevens krijg je zicht op wat jou raakt en inspireert, jouw behoeften en drijfveren.

Wensen en mogelijkheden die je hebt, krijgen weer een kans.

Je leert zo jezelf kennen, je volgt je eigen weg en je staat weer levendig in het leven

 

 

Gewaarzijn

In de Gestaltbenadering, staat de therapeut niet alleen stil bij het probleem zelf, maar legt vooral nadruk op de manier waarop je deze problemen ervaart, alswel in contact met jouw omgeving. Welke betekenis hebben ze in je leven en hoe ga je ermee om?

Ik help je om je gewaarzijn te ontwikkelen.

Gewaarzijn is heel nauwkeurig registreren wat er gaande is in je lichaam. Vragen als: 'Hoe voelt dat?, waar voel je dat?,

Hoe is het voor je om dit te ervaren?, Wat doet dat met je als je dit zegt?'

Deze vraagstellingen helpen je, om dichter bij jezelf te komen.

Je leert jezelf te bevragen om er achter te komen wat je werkelijke behoeften zijn.

Je leert gevoelens van boosheid, angst, verdriet en machteloosheid, zowel voor jezelf en wel voor de ander te dragen en te nemen zoals ze zijn en ze vervolgens afgestemd in contact te brengen met jezelf en je omgeving.

Schaduwdelen

Je duikt de diepte in en krijgt meer zicht op je schaduwdelen.

Delen die je lang verborgen hebt gehouden maar die wel echt bij jou horen, cq oorspronkelijk zijn.

Als we bijv. onze angst ontkennen, verminderen we onze moed. Ontkennen we onze ´lelijkheid´ en verkleinen we onze schoonheid.

De kunst is vrede te sluiten met al deze, soms zo tegenstrijdige, aspecten van jezelf.

Het gaat erom dat je de positieve kanten van deze aspecten leert zien en ze weer kunt integreren in je leven.

Door onze schaduw kanten te belichten, krijgen we zicht op het donkere en worden we lichter i.p.v. te hoeven doen alsof.

 

Doen

Je laat je in de therapie leiden door je gevoelens, je gedachten, je impulsen en maakt gebruik van je stem, lichaam, taal en andere expressiemogelijkheden. In mijn Gestaltpraktijk wordt je uitgenodigd om je gedrag te onderzoeken en ermee te experimenteren. Soms is dit in de vorm van een gesprek maar gestalt is 'meer doen dan praten', vaak zal ik kiezen voor lichaamsgericht werken, beeldend werk en andere creatieve werkvormen, afhankelijk van wat bij jou past.

 

Samen

Graag wil ik tijdens de therapie samen met jou zoeken naar je kracht, je kwaliteiten en werken aan acceptatie.

Ik voel en kijk als gestalttherapeut respectvol met je mee. Ik bied je een luisterend oor, vertrouwen, compassie en help je te onderzoeken op welk punt je vastloopt, geef inzicht in hoe je leeft, in hoe je communiceert en in je patronen.

Samen onderzoeken we wat jij nodig hebt, wat voor jou van waarde is, wat je niet meer nodig hebt en wat je wel nodig hebt om zelf weer verder te kunnen. Hiertoe ben ik opgeleid en ben ik ervaringsdeskundige. Als Gestalttherapeut volg ik je, daag je uit en confronteer je maar wel altijd vanuit ruimte en respect. 

En...... het is ook vooral leuk, boeiend en inspirerend. Wat is er nou leuker dan jezelf leren kennen? 

 

Wat biedt het

Je vindt als cliënt een houvast en als het ware een kompas in jezelf in plaats van buitenaf richting aangereikt te krijgen.

Ik bied je geen kant-en-klaar product maar leer je zelf te produceren, ontdekken en ervaren wat je nodig hebt en bij je past.

Zo kun je zelf weer richting geven aan jouw leven. Verantwoording nemen voor je zelf.

Jij staat aan het roer en maakt je eigen keuzes.

Voor wie?

- Je zelfonderzoek wilt doen en meer balans en plezier wilt in je leven

- Je creativiteit wilt ontdekken en dit meenemen in je dagelijks leven

- Je vast loopt in relaties, werk of studie

- Wanneer je grenzen wilt verkennen en leven

- Wanneer je somber en eenzaam bent, angstig en depressief voelt

- Je schaduwkanten wilt ontdekken en deze wilt omarmen en meer

  keuze mogelijkheid krijgen 

- Piekeren, loslaten van gebeurtenissen, rouw verwerking
- Wanneer je vast zit in verdriet of woede, n
iet weet waar je ermee naar toe moet
- Bij gevoelens van burn-out, vermoeidheid en slaapproblemen

- Bij onverklaarbare lichamelijke klachten

- Niet weten wat je wilt?

- Zingeving.

Art

Beeldend werk geeft je de mogelijkheid om te scheppen en je creativiteit

aan te spreken.

Je leert jouw creativiteit kennen en kunt dit meenemen naar je dagelijks leven. 

Wanneer je in jouw creativiteit gewoon maar kunt doen, het nergens aan hoeft te voldoen, kun je weer contact maken met delen in jou die spelend en onderzoekend zijn. Alles ligt open, er staat niks vast.

Je kunt hierin een enorme energie, plezier en vrijheid in ervaren. Het is voedend, verrijkend en helend.

Daarnaast loopt jouw beeld vooruit op je bewustzijn en in jouw beeld wordt vaak zichtbaar waar jij je in het nu nog niet bewust van bent, zo kan het je helpen in je bewustwordingsproces.

wortelschieten
bottom of page